صفحه اصلی

رویداد ها

قرارداد راهنمایان تور

مدیریت سایت 2014-12-07 11:40:55


انجمن صنفی زاهنمایان استان تهران، با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موفق به انتشار قرارداد راهنمای تور گردیده است. امید است از این پس، راهنمایان و آژانس داران گرامی از این قرارداد برای شفاف سازی عملکرد هر دو طرف استفاده نمایند.  دریافت فایل pdf


دیگر صفحات وب