صفحه اصلی

رویداد ها

انتخابات هیئت مدیره و بازرس کانون

مدیریت سایت 2014-10-28 18:14:31


 دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور 


همکاران گرامی،انتخابات هیئت مدیره "کانون انجمنهای صنفی کارگری  راهنمایان گردشگری سراسر کشور " در تاریخ 13 آذر 1393 ساعت 9:30 الی 13 در محل موزه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. 
نشانی محل انتخابات :

نشانی ماشین رو: خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان ظفر، خیابان صبر، خیابان مطهری، کوچه شهید بهشتی ، خانه موزه شهید بهشتینشانی مترو و تاکسی: خیابان دکتر شریعتی، پایین تر از ایستگاه مترو قلهک، کوچه صدیق، کوچه شهید بهشتی، خانه موزه شهید بهشتیلطفا برای اطلاعات بیشتر از شرایط کاندیداتوری و مشاهده دعوتنامه ارسالی به ایمیل انجمنها تصاویر نامه های زیر را مشاهدهن فرمایید 

دیگر صفحات وب